Publicerad den Lämna en kommentar

Uppstart hösten 2020

Hej alla sommarlediga körsångare! 🙂

Vi kommer att ha ett styrelsemöte onsdag den 5/8, kl 18.30 och där bestämma hur vi gör med körstarten. Det är fortfarande en pågående pandemi, så det är lite svårt att bedöma vad som är säkert och vad som inte är det. Så snart styrelsemötet är genomfört kommer jag att skicka ut information till kören via e-post och via webben.

/Ammi

Publicerad den Lämna en kommentar

Sommaravslutning med lagom distans

Information har skickats via mejl , här är huvuddragen:


Vi samlas och avslutar denna ovanliga vårtermin med fika och sång i det gröna, lagom distansierade från varandra på filtar och pallar som var och en tar med själv.

Plats: Kvarnbacken, Jakobsberg (gångavstånd från pendeltåget)
Tid: 18.30
Datum: 15 juni (reservdatum vid dåligt väder är 16 juni och 17 juni)
Form: Picknick med eget fika

DAG VERIFIERAD, det blir idag den måndag den 15 juni! 🙂

Tanken är att vi ska kunna sjunga lite tillsammans också, så det kan vara en bra idé att ta med noter för de vanligaste vår- och sommarsångerna som vi brukar sjunga. 🙂

Hoppas du har möjlighet att vara med! 🙂

Publicerad den Lämna en kommentar

Information från styrelsemöte

Denna information har också mailats ut till hela kören.

På grund av det fortsatt svåra läget med Corona/Covid-19 har styrelsen tillsammans med Marina beslutat att vi tyvärr ställer in körövningarna för resten av den här terminen. På samma sätt är konserterna inställda, vilket är nödvändigt med dagens besked från regeringen (förbud för folksamlingar större än 50 personer).

Även extrarep för smågrupper är inställda, så det blir inget ”Trollmor” nu på söndag.

Nationaldagsfirandet 6 juni vid Görväln är ännu inte inställt, man har skjutit på det beslutet till mitten av april. Styrelsen bevakar det och återkommer med information om huruvida det blir av eller inte och om kören i så fall kan, får och ska delta.

För att ändå hålla igång körens aktiviteter och sjungande har styrelsen enats om följande insatser, givetvis med hänsyn tagen till utvecklingen av pågående pandemi:

  • Sommarfika med sång i det gröna, för att avsluta våren, i början av juni preliminärt. Om inte alla kan delta pga. fortsatt isolering så kommer denna att falla bort. Vi vill att hela kören har möjlighet att delta.
  • Sångövningar och annat smått och gott via mail. Marina kommer då och då att skicka ut lite tips och annat och uppmana till sångövning, t ex med hjälp av midi-filer.
  • De sånger som idag saknar midifiler (Det gåtfulla folket) kommer att kompletteras.
  • 2 kördagar till hösten, en kördag inför varje konsert. Datum kommer senare (vi måste boka konsertdatum och -lokal först). Den första kördagen är tänkt att avslutas med en gemensam middag.
  • Konsert ”Det gåtfulla folket” hålls ungefär i månadsskiftet sept-okt. Vi pratade om att göra det till en konsert med paus och fika. Styrelsen letar lokal och datum som funkar.
  • Adventskonsert i Järfälla Kyrka.
  • Stjärnglans 2021 som vanligt på trettondagen.

För våren 2021 planerar vi att arrangera ett körinternat.

Höstens termin behöver startas rätt så fort för att kören ska hinna komma igång igen inför ”Det gåtfulla folket”. Vi diskuterade 13/8 och 20/8 som startdatum för terminen, med reservation för att Marina eventuellt inte kan den 20/8 pga. aktiviteter på jobbet. Informera gärna styrelsen om vilket startdatum som funkar bäst för er.

Terminsavgiften vt-2020 kommer inte att återbetalas, utan när körinternatet 2021 sätts upp kommer delar av pengarna att användas för att subventionera internatet så att alla kan delta. Styrelsen tar också upp diskussion med kyrkan om lokalhyran, så att körens ekonomi (om möjligt) slipper lokalkostnaden när vi inte har repetitioner.

Allt ovanstående är med reservation för hur pandemin utvecklar sig. Vem vet, vi kanske har en enorm tur och alla virus dör ut strax efter påsk. Om så händer så omvärderar vi situationen och ändrar planeringen. Styrelsen kommer att både skicka information via e-post och hålla internwebben uppdaterad, så att det ska vara enkelt att hitta aktuell information.

Med hopp om att alla är krya och vid gott mod, trevlig helg!

/Styrelsen